Privacy Statement (English)

Lily is a product developed by Devhouse Spindle B.V. (hereafter named ‘Spindle’). Spindle is responsible for the careful protection of personal data.

Spindle is responsible for complying with legislation and regulations such as the GDPR (AVG) as well as the ePrivacy Regulation. Spindle processes data regarding customers, suppliers, and their own employees. This is done when implementing service agreements and employee contracts, or when working together with external parties in a mindful manner in order to buy their services.

The systems that Lily therefore primarily uses are Lily, G-suite, Chargebee, Intercom, Stripe, Bonsai, Sentry, Segment, Heroku, and Amplitude. Concerning these parties, Spindle has a GDPR-compliant contract where Spindle works together with the external party to carefully, lawfully, and confidentially process your data.

After signing up for Lily using your Google account through the Google OAuth process, Lily will automatically create a Lily account linked with your Google account. You can always revoke this access through your Google settings. Your Google email address is stored in our database, to make it possible for you to access your Lily account to log into your Lily account after signing up. We do not sell or use your Google user data in any other way.

Data Protection Team

Spindle takes privacy protection very seriously. Despite the fact that Spindle falls under the exception for hiring a Data Protection officer, there are multiple Security Officers within the company.

Your Rights

Would you like insight into the data that Spindle within the framework of Lily processes concerning you? Do you have questions about your data or how Spindle complies to the provisions outlined in the GDPR? Please contact us through security@wearespindle.com.

 

Privacy Beleid (Nederlands)

Lily is een product ontwikkeld door Devhouse Spindle B.V. (hierna te noemen ‘Spindle’). Spindle is verantwoordelijk voor zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens.

Spindle is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Spindle verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, diensten in te kopen.

De systemen die Lily daarvoor gebruikt zijn voornamelijk Lily, G-suite, Chargebee, Intercom, Stripe, Bonsai, Sentry, Segment, Heroku, en Amplitude. Voor wat betreft deze partijen heeft Spindle een AVG-conform contract, waardoor zowel bij Spindle als bij de partijen waar zij mee samenwerkt je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Na registratie bij Lily door het gebruik van je Google-account (via het Google OAuth proces), wordt er automatisch een Lily-account aangemaakt en gelinkt aan je Google-account. Je kunt deze toegang altijd verwijderen via Google settings. Je e-mailadres van Google wordt opgeslagen in onze database, om het voor jou mogelijk te maken dat je op een later moment na het registeren in kunt loggen in je Lily-account. We zullen je Google gebruikersgegevens, zoals je e-mailadres, op geen enkele andere wijze gebruiken noch verkopen.

Privacy team

Spindle heeft privacybescherming hoog in het vaandel staan. Ondanks dat zij onder de uitzondering valt om een Functionaris voor de Gegevensverwerking aan te stellen, beschikt zij over meerdere Security Officers.

Je rechten

Wil je inzage in de gegevens die Spindle in het kader van Lily van jou verwerkt?

Heb je vragen over je gegevens of over hoe Spindle de bepalingen uit de AVG naleeft?

Neem dan contact op met security@wearespindle.com.